0318635278 info@squashede.nl
Beste Squasher/Squashster
Helaas zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd door de regering, die wederom consequenties hebben voor onze sport en ons squashcentrum. Dat is heel jammer, zeker met in achtneming dat er geen besmettingen terug te voeren zijn naar de verschillende squashcentra in Nederland en dat mensen de afgelopen tijd veilig bij ons hebben kunnen sporten.
Voor Squash Ede gelden vanaf 15 oktober t/m 15 december de volgende extra regels:
· Doordeweeks sluit Squash Ede om 22.00 uur. In het weekend blijven we normaal geopend.
· Trainen mag, alleen of met zijn tweeën met in achtneming van de 1,5 meter.
· Wedstrijden spelen is verboden.
· SBN-competitie, toernooien en ladderwedstrijden gaan niet meer door.
· Jeugdlessen kunnen wel gewoon door blijven gaan.
· Douches en kleedkamers zijn gesloten.
· Men mag zich niet op houden in de barruimte en bij de squashbanen.
· Drankjes “to go” zijn nog wel verkrijgbaar aan de bar. Deze kun je opdrinken bij de squashbaan of meenemen naar huis.
Verder blijven de gebruikelijke regels van kracht dat je alleen kunt komen squashen als je gezond bent. Voel je je niet lekker of ben je verkouden, blijf dan thuis. Ook blijft binnen de muren van het squashcentrum overal de 1,5 meter regel van kracht.
Op dit moment is het dragen van een mondkapje in ons squashcentrum nog niet verplicht, maar het lijkt er op dat de regering wel van plan is om dit te gaan verplichten. In ieder geval zal de regering alle genomen maatregelen na twee weken gaan evalueren. Mochten er veranderingen zijn m.b.t. het squashen en ons squashcentrum, dan zullen we je natuurlijk opnieuw informeren.
Op de achtergrond doet de SBN (Squash Bond Nederland) erg zijn best om antwoorden te krijgen op verschillende vragen. Mocht uit deze lobby nog vernieuwingen c.q. herzieningen komen, dan zullen we je dat ook z.s.m. laten weten.
Leden kunnen gratis een intro meenemen, mits deze uit hetzelfde huishouden komt.
Deze actie loopt in ieder geval totdat er iets verandert in het huidige coronaprotocol.
Gaarne telefonisch reserveren(0318635278), zodat we dit zonder kosten in het systeem kunnen zetten.
Oefeningen en spelvormen die je met in achtneming van de huidige maatregelen wel kunt doen op de squashbaan, zullen wij op korte termijn met jullie delen via de website, social media en in het squashcentrum.
Natuurlijk begrijpen wij dat de maatregelen ingrijpend zijn en dat dit het normale squashen even onmogelijk maakt. Daarom zullen wij opnieuw met een compensatieregeling komen voor de leden. Ik vraag nog even geduld hieromtrent, daar wij even het evaluatiemoment van de regering willen afwachten voordat we met een definitief voorstel komen.
Ik wens iedereen voor de komende tijd alle gezondheid toe en kom gerust langs om een balletje te slaan.
Met sportieve groet,
Appie Dominicus
Squash Ede